Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
Открита процедура
Дата на създаване на преписката Наименование на предмета Вид Статус
20.01.2018 г.

00051-2018-0001 „Избор на изпълнител за дейностите по строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“

Oткрита Отворена
02.01.2018 г.

00051-2017-0027 „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин"

Oткрита Отворена
23.12.2017 г.

„Избор на изпълнител за дейностите по строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“

Oткрита Прекратена
15.12.2017 г.

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - гр.Видин”

Oткрита Отворена
15.12.2017 г.

„Консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър "Вида" и оформяне на прилежащото околно пространство“

Oткрита Отворена
04.12.2017 г.

„Избор на изпълнител за външна техническа помощ по управление на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин”

Oткрита Отворена
27.11.2017 г.

“Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин разделена на три обособени позиции“

Oткрита Отворена
10.11.2017 г.

Извършване на СМР за „Ремонт на покрив, колони и вътрешен ремонт на Гребна база - гр. Видин, община Видин”

Oткрита Отворена
06.11.2017 г.

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, квота на Община Видин, по обособени позиции”

Oткрита Отворена
06.11.2017 г.

„Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин".

Oткрита ПрекратенаСтраница<<<1234>>>