Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FQ2
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FJ1
Еврейска синагога

Сградата на втората по големина синагога в страната е построена през 1894 г. Във Видин е имало голяма еврейска общност, чиито представители са основните инициатори и дарители на молитвения храм, но към тях се присъединяват и много еврейски фамилии от цяла България. Видинската синагога е построена по подобие на тази в Будапеща. Сградата е издигната за една година, а нейната декорация е превъзхождала украсата на Софийската синагога.

 

 Архитектурният план е от типа на трикорабна едноабсидна базилика с два притвора, галерии и четири кули. Вътрешният интериор е впечатлявал с колорит и употребата на  древноеврейски символи.

 

 Олтарът е бил поставен в абсида върху подиум оцветен в синьо, червено и бронз. Той повтаря архитектурата на старите еврейски храмове: централна част, две кули, арки и колони. Символът на слънцето е бил над олтара.

 

 За декорация на сградата са използвани розетки с шестоъгълни звезди, впечатляващи са били цветните стъкла и елегантните решетки на прозорците.  

 

             Дейността на еврейския молитвен дом е преустановена през 1950 г. поради масовото изселване на еврейските семейства от града.

 

Видинската синагогата е част от историята на Видин, ценна реликва,  обявена за паметник от национално значение през 1967 г.   

 

Община Видин има одобрен проект„ Реставрация и адаптация на синагога - Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Така след реализиране на проекта синагогата ще стане отново част от съвременния облик на дунавския град и символично ще бъде мост между миналото, настоящето и бъдещото развитие на Видин.