Z6_PPGAHG800HS360QJALHDDM08O1
Z7_PPGAHG800HS360QJALHDDM0844
Категоризация на туристическите обекти

Административни услуги в туризма

 


Администрирането на процедурите по категоризиране на туристически обекти, както и регистрирането на стаи за гости и апартаменти за гости, находящи се на територията на община Видин е част от дейността на отдел „Хуманитарни дейности“.


Кметът на общината определя категорията на:


1. Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения:


хотели - категория "една звезда" и "две звезди";
мотели - всички категории; 
семейни хотели - всички категории;
хостели - всички категории; 
пансиони - всички категории; 
почивни станции - всички категории; 
стаи за гости - всички категории; 
апартаменти за гости - всички категории; 
къщи за гости - всички категории; 
бунгала - всички категории; 
къмпинги - всички категории;

 

 2. Самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";


Лицата, които ще извършват хотелиерство, ресторантьорство или настаняване в места за настаняване клас „В” („стаи за гости” или „апартаменти за гости”) или упълномощено от тях лице, подават заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на общинска администрация, и получава издадената категорийна символика за обекта от служител, който осъществява администрирането.


Документите се подават на адрес:  гр. Видин, площад “Бдинци“ №2, Център за административно обслужване 


Телефон за контакт:  094/609 424

 

 

Документи:

 

Заявление за заведения за хранене и развлечения

Заявление за места за настаняване

Заявление за промяна в обстоятелствата

Заявление за стаи за гости и апартаменти за гости

Заявление за прекратяване на категоризация

Заявление за дубликат на удостоверение

Заявление за повишаване на категория - заведение за хранене и развлечения

Заявление за повишаване на категория - места за настаняване

Заявление за потвърждаване на категоризация

 

Нормативни актове:

 

Закон за туризма

Наредба

Тарифи

 

Процедури по категоризация:

 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС В - АПАРТАМЕНТИ И СТАИ ЗА ГОСТИ

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ПОДНОВЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБЕКТ

ПРОМЯНА В КАТЕГОРИЯТА (В ПО-ВИСОКА ИЛИ ПО-НИСКА) НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 

Заповеди за прекратяване на категоризация на туристически обекти:

 

Съобщение за прекратена открита процедура - Арабеск

 

Съобщение за прекратена категоризация - пицария Аморе

 

Съобщение за прекратена категоризация - бистро Джезве

 

Съобщение за прекратена категоризация - бистро Арабеск

 

Съобщение за прекратена категоризация - кафе - аперитив Джимис

 

Съобщение за прекратена категоризация - кафе-аперитив Детски парти клуб Мечо Пух