Отдел „Хуманитарни дейности“

Началник отдел: Емилия Николова

 

тел: 094 609 498 e-mail: enikolova@vidin.bg