Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op13
Обявена на: 10.11.2017 г.
С предмет

Извършване на СМР за „Ремонт на покрив, колони и вътрешен ремонт на Гребна база - гр. Видин, община Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op13
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 13, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...