Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3HS6
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2M66
Актуализация на Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр.Видин 2014 – 2020