Протоколи и решения

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Видин приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.