Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op16
Обявена на: 15.12.2017 г.
С предмет

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - гр.Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op16
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0024
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 22, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...