Администратичвно обслужване и деловодство

Началник отдел: 

 

тел: 094 609 476  e-mail: info@vidin.bg