Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op11
Обявена на: 06.11.2017 г.
С предмет

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, квота на Община Видин, по обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op11
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Feb 19, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...