Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S3
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25E4
Пряко договаряне
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
11.06.2020 г.

„Организиране и провеждане на фестивали в град Видин по две обособени позиции“

Oткрита Отворена
24.10.2019 г.

„Строителни и монтажни работи на спортни съоръжения и благоустройствени работи“

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1>>>