Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2584
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25E7
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
24.01.2020 г.

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група по две обособени позиции“ - краен срок за подаване на оферти 04.02.2020г.
 

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1>>>