ПРОЦЕДУРА №: p1
Обявена на: 24.10.2019 г.
С предмет

„Строителни и монтажни работи на спортни съоръжения и благоустройствени работи“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: p1
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0007
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 4, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...