МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица

 

Секретар на местна комисия: Пенка Асенова

 

гр.Видин пл"Бдинци" 2 ет.10 ст.8

 

тел: 094/609 422; email: mkbppmn@vidin.bg

 

 

Дейност на МКБППМН - община Видин

 

План-програма за дейността на МКБППМН - община Видин за 2020 г.

 

Законови разпоредби за родителите на малолетните и непълнолетните