Синя зона

Списък на улици, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране "Синя зона"