Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Нов детски кът радва малчуганите в квартал „Христо Ботев“ във Видин

Придобивката, която бе символично открита днес, е създадена по проект „Изграждане на детски кът в кв. „Христо Ботев“ – гр. Видин, Община Видин”. Той е реализиран с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“, под мотото „Обичам природата – и аз участвам“. Стойността на проекта е 15 000 лв., изцяло безвъзмездни финансови средства. 


В събитието, на което бяха представени дейностите по проекта, участваха заместник-кметовете на Община Видин Борислава Борисова и Десислава Тодорова. Малчугани от Детска градина „Русалка“ превърнаха откриването на детския кът в истински празник, като рецитираха стихчета и пяха песни. 


Заместник-кметът Борисова благодари, от името на кмета на Общината д-р Цветан Ценков и от свое име, на възпитаниците на детското заведение, на директора Красимира Виденова и на персонала на детската градина за представената прекрасна програма. „Площадката, на която се намираме, е създадена от Община Видин за всички видински деца и се надявам да им донесе много радост“, каза заместник-кметът, след което пожела на нашите малки съграждани много весели игри и обяви детския кът за открит.


По проекта са доставени и монтирани шест типа детски съоръжения – люлка, пързалка, люлка тип „везна“, съоръжение за катерене, въртележка, клатушка. Около детския кът е изградена декоративна ограда. Поставени са пейки и кошчета за отпадъци. По този начин е създадена естествена среда за игри, както и за отдих и почивка с цел подобряване здравословното състояние и физическата дееспособност на децата чрез удължаване престоя им на открито. Децата от ДГ „Русалка“ доказаха, че тази цел е постигната, като веднага след края на официалната част се впуснаха във весели игри на новите съоръжения.