Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps7
Обявена на: 31.01.2017 г.
С предмет

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин по обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...