Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps25
Обявена на: 02.01.2020 г.
С предмет

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps25
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 22, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти Отваряне на офертите на 23.01.2020г. от 10.00 часа в Заседателна зала на община Видин – 6-ят етаж
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...