Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps20
Обявена на: 09.11.2018 г.
С предмет

"Ремонтно - възстановителни работи на улици, пътища, тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени позиции"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps20
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 7, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...