Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op34
Обявена на: 08.05.2020 г.
С предмет

Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op34
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 5, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 08.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. Видин, площад "Бдинци" № 2, сградата на Община Видин, ет. 6, Заседателна зала
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...