Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op28
Обявена на: 14.12.2018 г.
С предмет

„Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин, разделена на три обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op28
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0022
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 15, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...