Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op25
Обявена на: 25.07.2018 г.
С предмет

00051-2018-0010 „Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op25
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 30, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...