Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op2
Обявена на: 24.10.2016 г.
С предмет

Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин разделена на три обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op2
Номер на преписката в РОП 00051-2016-0008
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 23, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...