Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op01
Обявена на: 12.08.2016 г.
С предмет

„Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op01
Номер на преписката в РОП 00051-2016-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Sep 20, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...