Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o27
Обявена на: 13.12.2017 г.
С предмет

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин, по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o27
Номер на преписката в РОП 9071532
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 20, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...