Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o26
Обявена на: 01.12.2017 г.
С предмет

„Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Видин по две обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o26
Номер на преписката в РОП 9071050
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 8, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...