Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJARCB3
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJARSG3

Обхват и Карта на Райони и " Зони за платено паркиране".

Карта на Райони и " Зони за платено паркиране"

 

ОБХВАТ НА "ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ"