Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62A4
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGGM6
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Цветомира Илиева

 

Родена е на 13.05.1971 г. в с. Макреш, Област Видин. През 1994 г. завършва полувисшия медицински институт в гр. Враца, а през 1999 г. - магистърска степен „Икономика на социално-културната сфера“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и втора специалност „Мениджмънт на културата“.

 

Дългогодишен служител в банковия сектор. През последните 8 години, до февруари 2019 г., е директор на банков клон във Видин.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 413; email: cilieva@vidin.bg

      

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61O5
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ

 

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6107
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61G3
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА