Сектор „Кабинет на Общински съвет – Видин“

Началник сектор: Анелия Димитрова

 

тел: 094 609 409  email: obs@vidin.bg