Отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“

Началник отдел: Албена Начева

 

тел: 094 609 495 e-mail: anacheva@vidin.bg