Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4V1
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQH4
Дирекция „Местни данъци и такси“

Директор: Лидия Капитанова

 

тел: 094 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg