Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4N1
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQ16

Отдел „Управление на човешките ресурси“

Началник отдел: Ани Каменова

 

тел: 094 609 483  e-mail: choveshkiresursi@vidin.bg