Приемни дни

Кмет на община Видин

 

Приемно време: Сряда от 14.00 до 17.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 416 ; email: kmet@vidin.bg

*Записването за приемен ден става предварително, чрез попълване на Анкетна карта на партера на Община Видин.  

 

 

Заместник кмет по "Устройство на територията и развитие на инфраструктурата"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 17.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 414 e-mail: tsasenov@vidin.bg

 

 

Заместник кмет по "Хуманитарни дейности и социална политика"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 17.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 414 e-mail: vpaskov@vidin.bg

 

 

Заместник кмет по "Европейски политики и инвестиции"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 17.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 457 e-mail: dtodorova@vidin.bg

 

 

Секретар на Oбщина Видин

 

Приемно време: Сряда от 14.00 до 17.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 457 e-mail: sekretar@vidin.bg

 

 

Главен архитект на Oбщина Видин

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 411 e-mail: anedyalkov@vidin.bg