Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2515
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DL5
Общинско предприятие "Общински приют за кучета"

Общинско предприятие "Общински приют за кучета"

 Управител: д-р Стилян Паскалев

 

Адрес:  град Видин, местност "Алимана" УПИ II - 274 (преди с. Рупци)

 

Телефон:  0886 740776

 

 

Кучета за осиновяване

 


Програма за oвладяване на популацията на бездомните кучета на територията на Община Видин

 


Проект на Правилник за дейността на "ОП Приют за кучета" при Община Видин - Публикувано на 15.05.2016г.

 


Съобщение за проект на правилник за дейността на "ОП Приют за кучета" при Община Видин - Публикувано на 15.05.2016г.