Счетоводна отчетност и бюджет

Банкови сметки на Община Видин 

 

Заповед за актуализиране на счетоводна политика

 

Счетоводна политика

 

План за финансово оздравяване 2017- 2019 г. на община Видин

 

Финансов ефект на плана за оздравване на община Видин