Отдел „Местни данъци и такси“

Началник отдел: Лидия Капитанова

 

тел: 094 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg