Отдел „Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения“

Началник отдел: Борислав Борисов

 

тел: 094 609 442 e-mail: eoos@vidin.bg