Профил на купувача

Данни за възложителя:

 

Община Видин, Област Видин,

пл. Бдинци №2,

тел. +35994/ 609 473, e-mail: lpanaiotova@vidin.bg