Общинско предприятие "Пазари и паркинги"

Общинско предприятие  "Пазари и паркинги"

 


Адрес:  град Видин,  ул."Пазарска" №8
телефон: 094/ 600 727  и  600 726

 

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Пазари и паркинги"