Сектор „Протокол и връзки с обществеността“

Началник сектор: Елица Миланова

 

тел: 094 609 418  e-mail: prvidinmunicipality@vidin.bg