Отдел „Правно-нормативно обслужване“

Началник отдел: Александра Рачева

 

тел: 094 609 425 email: aracheva@vidin.bg