Отдел „Човешки ресурси, деловодство, архив и информационно обслужване“

Началник отдел: Ани Каменова

 

тел: 094 609 483  e-mail: choveshkiresursi@vidin.bg