Отдел „Управление на човешките ресурси“

Началник отдел: Ани Каменова

 

тел: 094 609 483  e-mail: choveshkiresursi@vidin.bg