Служител по сигурността на информацията

Служител по сигурността на информацията: Огнян Петров

 

тел: 094/ 609 491 e-mail: ssi@vidin.bg