Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Началник отдел: Ралица Нинова

 

тел: 094 609 446 e-mail: rninova@vidin.bg