Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1K52
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1S86

Местни избори 2019

Местни избори – 27 октомври 2019

 

Информация местните избори в община Видин