Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1433
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793AC6

Решения на общински съвет

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Видин

приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.

 

        Взети решения през 2024 година /мандат 2023-2027г./

 

                        Решения 90 – 120, взети с Протокол № 4 от 15.04.24г.

 

                        Решения № 43 – 89, взети с Протокол №3 от 18.03.24г.

                    

                        Решения №12 – 42, взети с Протокол №2 от 12.02.24г.

 

                         Решения №1 – 11, взети с Протокол №1 от 12.01.24г.

 

        Взети решения през 2023 година /мандат 2023-2027г./

 

                         Решения № 16 – 24, взети с Протокол №4 от 29.12.23г.

 

                         Решения № 5 – 15, взети с Протокол №3 от 18.12.23г.

 

                         Решения № 3 – 4, взети с Протокол № 2 от 24.11.23г.

 

                         Решения №1 – 2, взети с Протокол № 1 от 13.11.23г.

 

 

       Взети решения през 2023 година /мандат 2019-2023г./

 

 

                       Решения № 195 – 219, взети с Протокол № 9 от 12.09.23г.

 

                       Решения № 174 – 194, взети с Протокол № 8 от 11.08.23г.

 

                       Решения № 154 – 173, взети с Протокол № 7 от 31.07.23г.

 

                       Решения № 117 – 153, взети с Протокол № 6 от 19.06.23г.

 

                        Решения № 83 – 116, взети с Протокол № 5 от 29.05.23г.

 

                         Решения № 44 – 82, взети с Протокол № 4 от 19.04.23г.

 

                         Решения № 41 – 43, взети с Протокол № 3 от 15.03.23г.

 

                        Решения №18 – 40, взети с Протокол № 2 от 27.02.23г.

 

                        Решения № 1 – 17, взети с Протокол № 1 от 23.01.23г.

 

 

       Взети решения през 2022 година /мандат 2019-2023г./

 

 

                       Решениe № 248, взетo с Протокол №13 от 29.12.22г.

 

                       Решения № 229 – 247, взети с Протокол №12 от 19.12.22г.

 

                       Решения № 198 – 228, взети с Протокол №11 от 28.11.22г.

 

                       Решения № 183 – 197, взети с Протокол № 9 от 19.10.22г.

 

                       Решения № 148 – 182, взети с Протокол №8 от 20.09.22г. 

 

                       Решения № 131 – 147, взети с Протокол №7 от 18.07.22г. 

 

                       Решения № 92-130, взети с Протокол № 6 от 27.06.22 год.

 

                       Решения № 56-91, взети с Протокол № 5 от 27/30.05.22 год.

 

                       Решения № 44-55, взети с Протокол № 4/15.04.22 год.

 

                       Решение № 25-43, взето с Протокол №3/28.03.2022г.

 

                       Решение № 2-24, взето с Протокол №2/28.02.2022г.

 

                       Решение №1, взето с Протокол №1/07.01.2022г.

 

 

       Взети решения през 2021 година /мандат 2019-2023г./

 

                       Решения № 184-191, взети с Протокол №14/30.12.21г.

 

                       Решение № 182-183, взети с Протокол №13/22.12.21г.

 

                       Решение № 175-181, взети с Протокол №12/13.12.21г.

 

                       Решение № 154-174, взети с Протокол №11/30.11.21г.

 

                       Решение № 133-153, взети с Протокол № 9/18.10.21г.

 

                       Решение № 113-132, взети с Протокол № 8/14.09.21г.

 

                       Решение № 91-112, взети с Протокол №7/26.07.21г.

 

                       Решение № 87-90, взети с Протокол №6/28.06.21г.

 

                       Решение № 67-86, взети с Протокол № 5/28.05.21 год.

 

                       Решение № 39-66, взети с Протокол № 4/26.04.21 год.

 

                       Решение № 37-38, взети с Протокол № 3/18.03.21 год.

 

                       Решение № 18-36, взети с Протокол № 2/26.02.21 год.

 

                       Решение № 1-17, взети с Протокол №1/29.01.21 год.

 

 

        Взети решения през 2020 година /мандат 2019-2023г./

 

 

 

                       Решение № 217-218, взети с Протокол №12/30.12.20 год.

 

                       Решение № 183-216, взети с Протокол №11/21.12.20 год.

 

                       Решение № 153-182, взети с Протокол № 9/02.10.20 год.

 

                       Решение № 101-152, взети с Протокол № 8/24.08.20 год.

 

                       Решение № 59-100, взети с Протокол № 7/15.06.20 год.

 

                       Решение № 56-58, взети с Протокол № 6/08.05.20 год.                       

 

                       Решение № 51-55, взети с Протокол № 5/10.04.20 год.

 

                       Решение № 47-50, взети с Протокол № 4/30.03.20 год.

 

                       Решение № 23-46, взети с Протокол № 3/09.03.20 год.

 

                       Решение № 2-22, взети с Протокол № 2/07.02.20 год.   

               

                       Решение № 1, взети с Протокол № 1/21.01.20 год.

 

        Взети решения през 2019 година /мандат 2019-2023г./

 

                       Решения № 29-47, взети с Протокол № 4/30.12.19 год.

 

                       Решения №27 - 28, взети с Протокол № 3/05.12.19 год.

 

                       Решения №3 - 26, взети с Протокол № 2/25.11.19 год.

 

                       Решения №1 - 2, взети с Протокол № 1/11.11.19 год.

 

 

Взети решения през 2019 година /мандат 2015-2019г./

 

 

                       Решения №156 - 165, взети с Протокол № 7/20.09.19 год.

 

                       Решения №102 - 155, взети с Протокол № 6/29.07.19 год.

 

                       Решениe №101, взетo с протокол № 5/09.07.19 год.

 

                       Решения № 70 – 100, взети с Протокол № 4/10.05.19 год.

 

Решения №37 – 69, взети с протокол № 3/05.04.19 год.

 

Решения №16 – 36, взети с протокол № 2/28.02.19 год.

 

Решения №1 – 15, взети с протокол № 1/31.01.19 год.

 


Взети решения през 2018 година /мандат 2015-2019г./
 

Решения №181 – 196, взети с Протокол № 12/28.12.18 год.

 

Решения №161 – 180, взети с Протокол № 11/21.11.18 год.

 

Решения №157 – 160, взети с Протокол № 9/12.10.2018 год.

 

Решения №134 – 156, взети с Протокол №8/21.09.2018 год.

 

Решения №102-133, взети с Протокол №7/23.07.2018 год.

 

Решения № 80-101, Взети с Протокол №6/14.06.2018год.

 

Решения № 48-79, Взети с Протокол №5/30.04.2018год.

 

Решения № 33-47, Взети с Протокол №4/29.03.2018год.


Решения № 14-32, Взети с Протокол №3/27.02.2018год.

 

Решения № 3-13, Взети с Протокол № 2/31.01.2018 год.


Решения № 1-2, Взети с Протокол № 1/08.01.2018 год.

 

Взети решения през 2017 година /мандат 2015-2019г./
 

Решения № 243 – № 273, Взети с Протокол № 13/28.12.2017 год.

 

Решения №241 – №242, Взети с Протокол № 12/15.12.2017 год.Решения №218 – №240, Взети с Протокол № 11/16.11.2017 год.

 

Решения №197 – №217, Взети с Протокол № 9/29.09.2017 год.

 

Решения №180 – №196, Взети с Протокол № 8/04.09.2017 год.

 

Решения №158 – №179, Взети с Протокол № 7/26.07.2017 год.

 

Решения №137 – №157, Взети с Протокол № 6/28.06.2017 год.

 

Решения №112 – №136, Взети с Протокол № 5/01.06.2017 год.

 

Решения №83 – №111, Взети с Протокол № 4/28.04.2017 год.Решения № 48 – № 82, Взети с Протокол № 3/06.04.2017 год.

 

Решения №24 – №47, Взети с Протокол №2/24.02.2017 год.

 

Решения №1 – №23, Взети с Протокол №1/01.02.2017 год.


Взети решения през 2016 година /мандат 2015-2019г./

 

Решения №239- №259, взети с Протокол №12/28.12.2016г.

 

Решения №219- №238, взети с Протокол №11/23.11.2016г.

 

Решения №193- №218, взети с Протокол № 9/04.10.2016г.

 

Решения №169- №192, взети с Протокол № 8/02.09.2016г.

 

Решения №139- №168, взети с Протокол № 7/22.07.2016г.

 

Решения №117- №138, взети с Протокол № 6/30.06.2016г.

 

Решения №96- №116, взети с Протокол № 5/31.05.2016г.

 

Решения № 74 – № 95, Взети с Протокол № 4/26.04.2016 год.

 

Решения № 51 – № 73, Взети с Протокол № 3/30.03.2016 год.

 

Решения №25 – №50, Взети с Протокол №2/09.03.2016год.

 

Решения №1 – №24, Взети с Протокол №1/29.01.2016 год.

 


Взети решения през 2015 година /мандат 2015-2019г./

 

Решения №16 – №43, Взети с Протокол №3/29.12.2015 год.

 

Решения №3 – №15, Взети с Протокол №2/25.11.2015 год.

 

Решения №1 – №2, Взети с Протокол №1/09.11.2015 год.


 

Взети решения през 2015 година /мандат 2011-2015г./

 

Решения №68 – №87, Взети с Протокол №6/16.07.2015 год.Решения №40 - №67, Взети с Протокол №5/22.05.2015 год.

 

Решениe №39, Взето с Протокол №4/02.04.2015 год.

 

Решения №23 – №38, Взети с Протокол №3/26.03.2015 год.

 

Решения №17 – №22, Взети с Протокол №2/11.02.2015 год.

 

Решения №1 – №16, Взети с Протокол №1/29.01.2015 год.

Взети решения през 2014 година /мандат 2011-2015г./

 

Решения №148 – №163, Взети с Протокол №12/23.12.2014 год.

 

Решения №127 – №147, Взети с Протокол №11/27.11.2014 год.

 

Решения №113 – №126, Взети с Протокол №9/21.10.2014 год.

 

Решения №101 – №112, Взети с Протокол №8/30.09.2014 год.

 

Решения №92 – №100, Взети с Протокол №7/25.07.2014 год.

 

Решения №88 – №91, Взети с Протокол №6/04.07.2014 год.

 

Решения №77 – №87, Взети с Протокол №5/05.06.2014 год.

 

Решения №56 – №76, Взети с Протокол №4/23.04.2014 год.

 

Решения №31 – №55, Взети с Протокол №3/27.03.2014 год.

 

Решения №20 – №30, Взети с Протокол №2/14.02.2014 год.

 

Решения №1 – №19, Взети с Протокол №1/29.01.2014 год.
 

Взети решения през 2013 година /мандат 2011-2015г./

 

Решения №153 – №163, Взети с Протокол №12/20.12.2013 год.

 

Решения №142 – №152, Взети с Протокол №11/22.11.2013 год.

 

Решения №127 – №141, Взети с Протокол №9/21.10.2013 год.

 

Решения №106 – №126, Взети с Протокол №8/25.09.2013 год.

 

Решения №96 – №105, Взети с Протокол №6/22.07.2013 год.

 

Решения №84 – №95, Взети с Протокол №6/20.06.2013 год.

 

Решения №69 – №83, Взети с Протокол №5/30.05.2013 год.

 

Решения №55 – №68, Взети с Протокол №4/25.04.2013 год.

 

Решения №38 – №54 ,Взети с Протокол №3/28.03.2013 год.

 

Решения №23 – №37, Взети с Протокол №2/28.02.2013 год.

 

Решения №1 – №22, Взети с Протокол №1/30.01.2013 год.

 

Взети решения през 2012 година /мандат 2011-2015г./

 

Решение №171 – 188, Взети с Протокол №12/28.12.2012 г.

 

Решения №155 – 170, Взети с Протокол №11/20.11.2012г.

 

Приложение към Решение №166, взето с Протокол №11/20.11.2012г.

 

Решения №137-154 Взето с Протокол №10/29.10.2012 год.

 

Решения №122-136 Взето с Протокол №8/04.09.2012 год.

 

Решения №109-113, №115-118,120,121 Взети с Протокол №7/23.07.2012 год

 

Решения №95-108 Взети с Протокол №6/27.06.2012 год.

 

Решения №75-94 Взети с Протокол №5/29.05.2012 год.

 

Решения №51-74, Взетоис Протокол №4 от 24.04.2012г.

 

Решения №31-50 Взети с протокол №3 29.03.2012

 

Решения №17-30 Взети с протокол №2 27.02.2012

 

Решения №1-16 Взети с протокол №1 26.01.2012

 

Взети решения през 2011 година /мандат 2011-2015г./

 

Решения №9-11, №13-16 Взети с протокол №3 29.12.2011

 

Решения №2-8 Взети с протокол №2 01.12.2011

 

Решениe №1 Взетo с протокол №1 03.11.2011

 

Взети решения през 2011 годинa

 

Решения №140-143 Взети с протокол №10 от 15.09.2011

 

Решения №134-137, №139 Взети с протокол №9 от 08.09.2011

 

Решения №115-133 Взети с протокол №8 от 15.07.2011

 

Решения №98-114 Взети с протокол №7 от 07.06.2011

 

Решения №78-97 Взети с протокол №6 от 31.05.2011

 

Решения №59-77 Взети с протокол №5 от 28.04.2011

 

Решения №38-58 Взети с протокол №4 от 24.03.2011

 

Решения №22-37 Взети с протокол №3 от 17.02.2011

 

Решения №14-21 Взети с протокол №2 от 31.01.2011

 

Решения №1-13 Взети с протокол №1 от 12.01.2011

 

Взети решения през 2010 година

 

Решения №188-197 Взети с протокол №14 от 29.12.2010

 

Решения №167-172, №174, №176-183, №186-187 Взети с протокол №13 от 08.12.2010

 

Решения №147-166 Взети с протокол №12 от 08.11.2010

 

Решения №125-131, №133-143, №145-146 Взети с протокол №11 от 08.10.2010

 

Решения №108-124 Взети с протокол №10 от 08.09.2010

 

Решения №101-107 Взети с протокол №9 от 24.08.2010

 

Решения №87-92, №94-97, №99-100 Взети с протокол №8 от 30.07.2010

 

Решения №75-86 Взети с протокол №7 от 30.06.2010

 

Решения №63-74 Взети с протокол №6 от 28.05.2010

 

Решение №62 Взето с протокол №5 от 11.05.2010

 

Решения №48-59 и №61 Взети с протокол №4 от 28.04.2010

 

Решения №29-41, №43, №45-47 Взети с протокол №3 от 25.03.2010

 

Решения №22-26 и №28 Взети с протокол №2 от 15.02.2010

 

Решения №1-17, №19-21 Взети с протокол №1 от 27.01.2010

 

Взети решения през 2009 година

 

Решения №1-8 Взети с протокол №1 от 28.01.2009

 

Решения №9-21 Взети с протокол №2 от 12.03.2009

 

Решения №22-28, №30-35 и №37-38 Взети с протокол №3 от 26.03.2009

 

Решения №39-44, №46-47, №49-63 Взети с протокол №5 от 19.05.2009

 

Решения №64-77 Взети с протокол №6 от 04.06.2009

 

Решение №79 Взетo с протокол №7 от 08.07.2009

 

Решение №80 Взетo с протокол №8 от 15.07.2009

 

Решение №81 Взетo с протокол №9 от 23.07.2009

 

Решение №82 Взетo с протокол №10 от 11.09.2009

 

Решение №83 Взетo с протокол №11 от 18.09.2009

 

Решения №84-94,96-107 Взетo с протокол №12 от 15.10.2009

 

Тържествено заседание на ОбС Видин Протокол №13 26.10.2009

 

Решения №108-127 Взети с протокол №14 от 12.11.2009

 

Решения №128-137 Взети с протокол №15 от 16.12.2009

 

Решения №138-140 Взети с протокол №16 от 29.12.2009

 

Взети решения през 2008 година

 

Решения №1-17 Взети с протокол №1 от 07.02.2008

 

Решения №18-39 Взети с протокол №2 от 28.02.2008

 

Решения №40-59 Взети с протокол №3 от 27.03.2008

 

Решения №60-80 Взети с протокол №4 от 24.04.2008

 

Решения №81 Взети с протокол №5 от 07.05.2008

 

Решения №82-113 Взети с протокол №6 от 04.06.2008

 

Решения №114-134 Взети с протокол №7 от 24.06.2008

 

Решения №135-141, №143-147 Взети с протокол №8 от 24.07.2008

 

Решения №148-174 Взети с протокол №9 от 25.09.2008

 

Решения №175-181 Взети с протокол №10 от 14.10.2008

 

Решения №182-197 Взети с протокол №11 от 10.11.2008

 

Решения №198-205 Взети с протокол №12 от 29.11.2008

 

Решения №206-215 Взети с протокол №13 от 30.12.2008

 

Взети решения през 2007 година /мандат 2007-2011г./

 

Решение №1 Взето с протокол №1 от 09.11.2007

 

Решения №2-4 Взети с протокол №2 от 22.11.2007

 

Рeшения №5-23 Взети с протокол №3 от 28.12.2007

 

Взети решения през 2007 година

 

Решения №1-15 Взети с протокол №1 от 31.01.2007

 

Решения №16-20, № 22-35 Взети с протокол №2 от 28.02.2007

 

Решения №36-48 Взети с протокол №3 от 27.03.2007

 

Решения №50-73 Взети с протокол №4 от 26.04.2007

 

Решения №74-81, №83-93 Взети с протокол №5 от 30.05.2007

 

Решения №94-108 Взети с протокол №6 от 29.06.2007

 

Решения №109-131 Взети с протокол №7 от 11.09.2007

 

Взети решения през 2006 година

 

Решения №1-25 Взети с протокол №1 от 26.01.2006

 

Решения №26-44 Взети с протокол №2 от 28.02.2006

 

Решения №45-50 Взети с протокол №3 от 15.03.2006

 

Решения №51-53 Взети с протокол №4 от 27.03.2006

 

Решения №54-67 Взети с протокол №5 от 19.04.2006

 

Решения №68-85 Взети с протокол №6 от 25.05.2006

 

Решения №86-102 Взети с протокол №7 от 29.06.2006

 

Решения №103-128 Взети с протокол №8 от 19.07.2006

 

Решения №129-141 Взети с протокол №9 от 27.09.2006

 

Решения №142-157 Взети с протокол №10 от 31.10.2006

 

Решения №158-179 Взети с протокол №11 от 30.11.2006

 

Взети решения през 2005 година

 

Решения №1-11 Взети с протокол №1 от 26.01.2005

 

Решения №12-15 Взети с протокол №2 от 02 .02.2005

 

Решения №16-20 Взети с протокол №3 от 22.02.2005

 

Решения №21-32 Взети с протокол №4 от 02.03.2005

 

Решения №33-54 Взети с протокол №5 от 30 .03.2005

 

Решения №55-62 Взети с протокол №6 от 28.04.2005

 

Решения №63-85 Взети с протокол №7 от 20.05.2005

 

Решения №86-94 Взети с протокол №9 от 25.08.2005

 

Решения №95-99 Взети с протокол №8 от 28.07.2005

 

Решения №100-123 Взети с протокол №9 от 25.08.2005

 

Решения №124-127 Взети с протокол №10 от 07.09.2005

 

Решения №128-152 Взети с протокол №11 от 28 .09.2005

 

Решения №153-176 Взети с протокол №12 от 28 .10.2005