Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1432
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793A25
Протоколи от заседания на Обс - Видин /мандат 2023 - 2027г./ Протоколи от заседания на OбС - Видин /мандат 2019 - 2023г./ Протоколи от заседания на обс видин /мандат 2015 – 2019г./ Протоколи от заседания на обс видин /мандат 2011 – 2015г./ Протоколи от заседания на обс видин /мандат 2007 – 2011г./

Протоколи

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Видин приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.