Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1453
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1C17
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

ГЕНАДИ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

 

Телефон за контакти:                                           E-mail:

094/609-409                                                                           obs_vidin@mail.bg
094/601-159                                                                           obs_vidin@abv.bg
                                                                                                  obs@vidin.bg

ПРИЕМЕН ДЕН

Всеки петък от 13.00 часа
 
 

 

ЗАМЕСТНИК–ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Николай Петков Цветков

Цецко Любенов Иванов

Борислав Крумов Василев