Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR14D3
Z7_HQ8A1O82KO4PF0QUQG363NJCT6
Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ

 

 

Общински съветници

 

 

1. Огнян Ценков

 

2. Венци Пасков

 

3. Веселка Кючукова-Асенова

 

4. Християн Христов

 

5. Николай Цветков

 

6. Бисерка Каменова

 

7. Стефан Ванчев

 

8. Венцислав Боянов

 

9. Калин Каменов

 

10. Десислава Димитрова

 

11. Валери Василев

 

12. Тихомир Станчев

 

13. Генади Велков

 

14. Любен Иванов

 

15. Момчил Станков

 

16. Светослав Славчев

 

17. Наталия Милкова

 

18. Николай Николов

 

19. Юлиян Борисов

 

20. Цецко Иванов

 

21. Цветан Лозанов

 

22. Петър Томов

 

23. Димитър Велков

 

24. Борислав Василев

 

25. Людмил Любенов

 

26. Мария Джамбазова - Тодорова

 

27. Величко Кирилов

 

28. Юлиян Петров

 

29. Любомир Георгиев

 

30. Калоян Борисов

 

31. Иванка Каменова

 

32. Красимир Иванов

 

33. Пламен Трифонов

 

 

Кмет на община Видин 

 

 

Д-р Цветан Ценков

 

 

Кметове на кметства

 

 

1. Кметство Дунавци - Димо Скорчев

 

2. Кметство Антимово - Северин Петров

 

3. Кметство Бела Рада – Красимира Стефанова

 

4. Кметство Буковец – Венцислав Кирилов

 

5. Кметство Гомотарци - Ирена Иванова

 

6. Кметство Градец - Илия Томов

 

7. Кметство Иново - Павел Петров

 

8. Кметство Капитановци - Десислава Венелинова

 

9. Кметство Кутово – Живко Недялков

 

10. Кметство Новоселци - Цеца Велкова

 

11. Кметство Покрайна - Валентин Маринов

 

12. Кметство Сланотрън - Венелин Павлов