Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793K66
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1SO3

Постоянни комисии

Име на комисия Председател Членове
1

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

Милен Милчев

 

Николай Николов

Валери Сираков

Иван Йотов

Тихомир Станчев

 

2

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА

Стефан Стефанов

 

Иванела Илиева

Иван Йотов

Виолета Панайотова

Милен Милчев

 

 

3

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Валери Сираков

 

 Емил Атанасов

Димитър Велков

Валери Василев - Коалиция ПП-ДБ

Албена Панова

 

4

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

Величко Кирилов

 

Генади Велков

Мария Иванова

Калин Виденов

Павел Тодоров

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

 


Тодор Вълчев

 

 Димитър Велков

Пламен Трифонов

Валери Василев - ПП ГЕРБ

Валери Димитров

6

ПОСТОЯННА КОМИСЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Виолета Панайотова

 

 Димитър Димитров

Огнян Ценков

Стефан Стефанов

Николай Кочев

7

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тодор Вълчев

 

 Емил Атанасов

Мария Иванова

Християн Христов

Тихомир Станчев

8

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА


Генади Велков

 

 Стефан Стефанов

Миглена Атанасова

Калин Виденов

Велин Младенов

9

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЕТИКА И ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Миглена Атанасова

 

 Красимир Асенов

Димитър Димитров

Велин Младенов

Александра Рачева

10

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


Виолета Панайотова

 

 

 

 Николай Николов

Димитър Велков

Валери Сираков

Николай Кочев

11

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУНИЧЕСТВО


Огнян Ценков


 

 Мария Иванова

Илиян Иванов

Светослав Скорчев

Калин Петров

12

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МАЛЦИНСТВА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Илиян Иванов

Николай Кочев

Иванела Илиева

Красимир Асенов

Калин Петров